Gazeta Łaziska

Dwutygodnik, które składamy od 1 numeru, który ukazał się w 2000 roku.

Zajmujemy się łamaniem tekstu, składem dtp, wprowadzaniem korekty.

laziska16 1

Laziska16 2

Laziska16 3

Laziska 8 2016 DRUK 10 Laziska 8 2016 DRUK 1 Laziska 10 2016 DRUK 1